– haljastuse hooldus
– ohtlike puude lõikus, okste lõikus
– muru niitmine